ติดต่อเรา

    กองบริการการศึกษา (ชั้น 1 อาคาร 36)
    มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
    โทร. 039-319111 ต่อ 28401-28405, 039-471070
    E-mail : rbru_service@rbru.ac.th