บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน (3/2557)
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน (3/2557)
Image01
ประกาศรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค. 2558 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
Image01
รายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 2/2557 ภาคพิเศษ
รายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 2/2557 ภาคพิเศษ
Image01
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ของสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ของสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2557
ตารางสอบภาคพิเศษ 2/2557
ตารางสอบสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2557
กำหนดการเรียนการสอนภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 1)
กำหนดการเรียนการสอนภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 1)
หน้าปัจจุบัน 1 : 12345ถัดไป >>ท้ายสุด