บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
manual Student rbru
คู่มือนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Image01
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือก (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2559 ที่รายงานตัวไม่ครบตามกระบวนการพ้นสถานภาพนักศึกษา
ตารางการใช้ห้องเรียนภาคปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) 1/2559
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ 1/2559
Image01
ศูนย์สอบ HSK
(汉语水平考试)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
เปิดรับสมัครสอบรอบ 2 แล้ว
สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2559
Image01
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักหญิง ประจำปีการศึกษา 2559
ตารางการใช้ห้องเรียนภาคพิเศษ 1/2559
หน้าปัจจุบัน 1 : 123456ถัดไป >>ท้ายสุด