บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
manual Student rbru
คู่มือนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประกาศรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา แต่ไม่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
Image01
คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัคร สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)
Image01
การผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
Image01
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Digital Economy แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตปี 2559 ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
Image01
คณะนิติศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2559
Image01
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโทและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หน้าปัจจุบัน 1 : 123456ถัดไป >>ท้ายสุด