service rbru

แจ้ง "เลื่อน" กำหนดการชำระค่าเล่าเรียน ภาคปกติ ประเภทโควตา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันที่ 2 มีนาคม 2563

วันที่ประกาศข่าว : 17 มกราคม 2563 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


news rbru

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)