service rbru

รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ และ นักศึกษาภาคปกติ ที่เรียนร่วมกับ ภาคพิเศษ ผู้ "ขอ" สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2562 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาในประมาณ เดือนมกราคม 2563

วันที่ประกาศข่าว : 15 ธันวาคม 2562 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารไฟล์แนบ

1. 2019-12-15-18551.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)