service rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ ผู้ "ขอ" สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (รอบที่ 2/2) จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาใน ประมาณเดือน ธันวาคม 2562

วันที่ประกาศข่าว : 1 พฤศจิกายน 2562 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารไฟล์แนบ

1. 2019-11-01-14381.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)