service rbru

รายชื่อนักศึกษา ผู้ "สำเร็จ" การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 รอบที่ 1/2 อนุมัติวันที่ 18 ตุลาคม 2562

วันที่ประกาศข่าว : 20 ตุลาคม 2562 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารไฟล์แนบ

1. 2019-10-20-16635.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)