service rbru

รายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 แต่ "ไม่" สำเร็จการศึกษา

วันที่ประกาศข่าว : 20 กันยายน 2562 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารไฟล์แนบ

1. 2019-09-20-47393.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)