service rbru

รายชื่อนักศึกษา ผู้ "ขอ" สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาในประมาณเดือนกันยายน 2562

วันที่ประกาศข่าว : 23 สิงหาคม 2562 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารไฟล์แนบ

1. 2019-08-23-64262.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)