service rbru

รายชื่อผู้ "ขอ" สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 แต่ "ไม่" สำเร็จการศึกษา

วันที่ประกาศข่าว : 26 มิถุนายน 2562 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารไฟล์แนบ

1. 2019-06-26-96647.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)