service rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การผ่อนผันส่งใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภท Portfolio 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ประกาศข่าว : 3 กรกฎาคม 2561 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. 2018-07-03-64686.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)