service rbru

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มารายงานตัวในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) เพิ่มเติม

วันที่ประกาศข่าว : 13 มิถุนายน 2561 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. 2018-06-13-82705.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)