service rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และสาขาวิชาที่ชะลอการเปิดการเรียนการสอน พร้อมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ประกาศข่าว : 8 มิถุนายน 2561 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. 2018-06-11-96472.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)