service rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 แก้ไขฉบับที่ 1

วันที่ประกาศข่าว : 16 พฤษภาคม 2561 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ