service rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 2 ปีต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ประกาศข่าว : 11 พฤษภาคม 2561 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ