service rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 แต่ไม่สำเร็จการศึกษา

วันที่ประกาศข่าว : 24 ตุลาคม 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. service20231024034820qTp5jE653784d47571a8W00.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)