service rbru

ตารางสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันที่ประกาศข่าว : 15 กันยายน 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. service20230915024959I356ws65040ca719800mh00.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)