service rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ เลขครุภัณฑ์ 61-25-201-00671-0001 (กองบริการการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศข่าว : 8 กันยายน 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. service20230908110001HRwV5X64fa9c412d3a9gV00.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)