service rbru

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ประกาศข่าว : 18 สิงหาคม 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. service20230818094431eZ81UA64dedb0faa034fy00.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)