service rbru

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ผู้สำเร็จการศึกษา​ ภาคการศึกษาที่ 3/2565​ อนุมัติ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

วันที่ประกาศข่าว : 24 กรกฎาคม 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. service20230724091322hc6QTA64be870252e65SH00.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)