service rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 แต่ไม่สำเร็จการศึกษา

วันที่ประกาศข่าว : 24 เมษายน 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. 202304240339106446402eebcadF00.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)