service rbru

กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ (คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี)

วันที่ประกาศข่าว : 14 มีนาคม 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


news rbru

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2/2565 (สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 มีนาคม 2566) สามารถลงทะเบียนบัณฑิตและรับ ใบรับรองคุณวุฒิ พร้อม ใบรายงานผลการศึกษา ได้ที่ อาคาร 36 ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ ในวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.00 น.

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนโปรดศึกษาขั้นตอนการรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา ตามแผนผังที่กำหนดให้เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะเอกสารไฟล์แนบ