service rbru

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต)

วันที่ประกาศข่าว : 10 มีนาคม 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


news rbru

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)


เอกสารไฟล์แนบ

1. 20230310103920640aa66891c96F00.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)