service rbru

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ผู้"ขอ"สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาในประมาณเดือนเมษายน 2566

วันที่ประกาศข่าว : 3 มีนาคม 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. 20230303100430640163be94d48F00.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)