service rbru

รายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาใน วันที่ 17 มีนาคม 2566

วันที่ประกาศข่าว : 3 มีนาคม 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. 2023030311430264017ad65e586F00.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)