service rbru

รายชื่อนักศึกษา "ภาคพิเศษ ผู้สำเร็จการศึกษา" ภาคการศึกษาที่ 1/2565 อนุมัติ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ประกาศข่าว : 27 กุมภาพันธ์ 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. 2023022705060463fc808cb0d32F00.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)