service rbru

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปกครองและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ประกาศข่าว : 23 มิถุนายน 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-06-23-66470.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)