service rbru

กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แก้ไขฉบับที่ 1

วันที่ประกาศข่าว : 21 มิถุนายน 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-06-21-44333.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)