service rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และสาขาวิชาที่ปิดการเรียนการสอน พร้อมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ประกาศข่าว : 19 พฤษภาคม 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


news rbru

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวออนไลน์ระหว่าง
วันที่ 19 - 31 พฤษภาคม 2565
ที่เว็บไซต์ https://reg.rbru.ac.th/
ขั้นตอนการรายงานตัว
1. ค้นหารหัส นศ. จากเลขที่บัตรประชาชน
2. log in เข้าระบบ
3. กรอกประวัติส่วนตัว
4. พิมพ์ใบรายงานตัวติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ)
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
ส่งทางไปรษณีย์มาที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ในวันที่ 19 -31 พฤษภาคม 2565
***ผู้ที่มีรายชื่อในสาขาวิชาที่ชะลอการเปิดการเรียนการสอนให้ดูประกาศรายชื่ออีกครั้งในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
***ให้นักศึกษาอัปโหลดรูปนักศึกษาพร้อมดูตัวอย่างการแต่งกายได้ที่ :https://stdcard.rbru.ac.th/
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 039-3191111 ต่อ 10182


เอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-05-19-93025.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)