service rbru

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ประกาศข่าว : 19 พฤษภาคม 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


news rbru

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 8
ประจำปีการศึกษา 2565

ให้ผู้มีรายชื่อเตรียมพร้อมในการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
039-319111 ต่อ 10182


เอกสารไฟล์แนบ

6. คณะนิติศาสตร์ (ชนิดไฟล์ pdf)
7. คณะนิเทศศาสตร์ (ชนิดไฟล์ pdf)
8. คณะวิทยาการจัดการ (ชนิดไฟล์ pdf)
9. คณะครุศาสตร์ (ชนิดไฟล์ pdf)
11. คณะพยาบาลศาสตร์ (ชนิดไฟล์ pdf)