service rbru

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ประกาศข่าว : 6 พฤษภาคม 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-05-06-13889.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)