service rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 6

วันที่ประกาศข่าว : 2 พฤษภาคม 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-05-02-73362.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)