service rbru

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ประกาศข่าว : 26 เมษายน 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-04-26-47577.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)