service rbru

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ประกาศข่าว : 26 เมษายน 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-04-26-75142.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)