service rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษ ผู้ "ขอ" สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาในประมาณเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ประกาศข่าว : 24 เมษายน 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ