service rbru

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาใน ประมาณเดือนเมษายน 2565

วันที่ประกาศข่าว : 18 กุมภาพันธ์ 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-02-18-87512.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)