service rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ประกาศข่าว : 19 มกราคม 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


news rbru

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)


เอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-01-19-15032.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)