service rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5)

วันที่ประกาศข่าว : 15 มกราคม 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


news rbru

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)


เอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-01-15-79174.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)