service rbru

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ประกาศข่าว : 14 มกราคม 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


news rbru

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)


เอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-01-14-85334.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)