service rbru

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (แก้ไขฉบับที่ 1)

วันที่ประกาศข่าว : 30 ธันวาคม 2564 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


news rbru

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
สนใจสมัครคลิก : https://bit.ly/2xvh5we
ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่
31 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบคัดเลือก
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 039-319111 ต่อ 10182


เอกสารไฟล์แนบ

1. 2021-12-30-72564.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)
2. 2022-01-18-80597.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)