service rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาในประมาณเดือนมกราคม 2565

วันที่ประกาศข่าว : 16 ธันวาคม 2564 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. 2021-12-16-90278.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)