service rbru

กำหนดการเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ (แก้ไขฉบับที่ 3) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ประกาศข่าว : 3 ธันวาคม 2564 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. 2021-12-03-74224.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)