service rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระบบภาคพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤศจิกายน 2564 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


news rbru

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)


เอกสารไฟล์แนบ