service rbru

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 แต่ไม่สำเร็จการศึกษา

วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤศจิกายน 2564 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. 2021-11-22-62288.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)