service rbru

กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 แก้ไขฉบับที่ 1

วันที่ประกาศข่าว : 15 ตุลาคม 2564 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. 2021-10-15-96026.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)