service rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ ผู้ "ขอ" สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาในประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ประกาศข่าว : 23 กันยายน 2564 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารไฟล์แนบ

1. 2021-09-23-28303.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)