service rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาในประมาณเดือนกันยายน 2564

วันที่ประกาศข่าว : 6 สิงหาคม 2564 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารไฟล์แนบ

1. 2021-08-06-83061.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)