service rbru

ประกาศเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 อนุมัติวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

วันที่ประกาศข่าว : 1 มิถุนายน 2563 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารไฟล์แนบ

1. 2020-06-01-78745.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)