service rbru

รายชื่อนักศึกษา "ภาคปกติ" ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 อนุมัติวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

วันที่ประกาศข่าว : 15 พฤษภาคม 2563 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารไฟล์แนบ

1. 2020-05-15-17233.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)