service rbru

แบบฟอร์มการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ประกาศข่าว : 11 มีนาคม 2559 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


news rbru

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)
ต้องกรอกรายละเอียดของ ก.พ.อ.03-04 ในทุกส่วนให้ครบถ้วน ดังนี้... ก.พ.อ.03 ส่วนที่ 3-5 และ ก.พ.อ.04 ส่วนที่2-4 เช่น ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อตนเอง สาขาวิชาและระดับที่ขอกำหนดตำแหน่ง ประเภทและชื่อผลงานที่ส่ง


เอกสารไฟล์แนบ

1. ก.พ.อ.03 (ชนิดไฟล์ doc)
7. ก.พ.อ.04 (ชนิดไฟล์ doc)